Informatie pupkopers Australian Labradoodle

Wachtlijst

Kijkdagen: De kijkdagen zullen in het vervolg alleen nog maar toegankelijk zijn voor de belangstellenden die zich bij ons hebben ingeschreven op de wachtlijst. We krijgen zoveel “eendagsvliegen” vandaar dit besluit.

Labradoodle pup te koop

Nieuwe nesten: De volgende honden die in 2017 zullen worden gedekt zijn Eva, Google, Sofie, Ushi. Lola, Hannah en Coco. Voor actuele info klik op Geplande nesten

Wachtlijst

Fokprogramma: De Australian Labradoodles zijn echte huisdieren en wij zijn van mening dat de beste manier om dit ras te fokken gewoon de huiselijke sfeer is. De pups worden op deze manier natuurlijk op de best mogelijke manier gesocialiseerd en worden vanaf het begin in huiselijke sfeer opgevoed, inclusief kinderen en andere honden. Tijdens de bevalling en de periode daaropvolgend zal de moeder wel een afgeschermde ruimte krijgen om in alle rust haar pups ter wereld te kunnen brengen en nadien te kunnen genieten van haar pups. Wanneer de pups groot genoeg zijn om op ontdekking uit te gaan worden ze verplaatst naar de woonkamer. Wanneer het weer het toelaat kunnen ze lekker ravotten in de tuin. Verder zullen wij proberen om de pup vrij snel te leren mee te lopen aan een riem.

Australische Labradoodle

Voor de zoekmachines is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de Australian Labradoodle en de Australische Labradoodle. Wij gebruiken meestel de Engelse Australian Labradoodle beschrijving, maar voor Google zetten we ook af en toe de Nederlandse Australische Labradoodle in de tekst.

Wij hebben vier volwassen miniatuur (Coco, Sofie, Lola en Ushi) Australian Labradoodles en twee mediums (Eva en Google). Vanaf eind 2017 komen daar Hannah en Daisy bij. Daarnaast hebben wij nog Millie die in Zweden woont en daar haar pups zal krijgen. De regels voor het importeren zijn veranderd in de EU. Wij fokken conform het fokreglement van ALFA-Europe, deze sluit grotendeels aan bij de Nederlandse wetgeving. Wij registreren onze pups en fokhonden niet meer bij ALFA-Europe. Heel af en toe hebben wij een Australian Labradoodle pup over wanneer we grote nesten hebben. Dit zetten we dan op de nieuwspagina. U komt alleen in aanmerking voor een pup wanneer u bent ingeschreven op de wachtlijst.

Info voor de potentiële pupkopers: Conform de voorwaarden van de grondleggers van dit geweldige ras zijn wij verplicht de Australische Labradoodle pups te laten castreren/steriliseren. Bij ons is het alleen mogelijk om een pup te kopen met een contract waarin staat dat de pup binnen 12 maanden "geholpen" moet worden. De prijs bedraagt 1.850 euro. De pupkoper dient zelf de operatie voor rekening dient te nemen. Meer info kunt u altijd bij ons opvragen.

In de prijs zit eveneens het DNA profiel. Wij hebben voortdurend contact met onze eigen dierenarts. Dit gebeurt gedurende de zwangerschap, maar ook tijdens en na de bevalling. Na de bevalling worden de pups door hun volledig onderzocht. Natuurlijk worden alle pups ingeënt en worden alle officiële papieren overhandigd aan de koper. Eveneens zal de nieuwe eigenaren zoveel mogelijk informatie van ons meekrijgen die wij wenselijk vinden. Wanneer er onverhoopt toch een allergie op zal treden binnen 12 maanden zullen wij een ander baasje zoeken. Uw geld krijgt u dan natuurlijk terug.

Nieuwe regels EU

De EU heeft de regels gewijzigd voor het importeren van pups, maar ook voor het exporteren waardoor wij in principe geen pups meer aan het buitenland kunnen verkopen voordat de pup minimaal 15 weken is. 

Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!

Overleg bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen. Dit geldt ook voor ons wanneer u een pup van ons in Zweden wilt kopen. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden die u heeft wanneer u bij ons een Zweedse pup van Millie wilt hebben.

Aanbetaling; € 50 voor plaatsing op de wachtlijst (dit bedrag wordt verrekend met daadwerkelijke aankoop). Voor iedere verkochte pup storten wij € 10 op de rekening van www.worldanimalprotection.nl Deze organisatie verzorgt wereldwijd hulp aan alle dieren in nood.